Powitanie

Witamy na stronie ??migrodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

16-04-2015 22:50
Dnia 22 kwietnia 2015 o godz.16.00 w ZPK spotkanie z bankowcem. Zapraszamy.Zarząd.

04-04-2015 18:30
Niech weso??e Alleluja rozwesela serca Wasze smaczne jajko, mokry dyngus niech zawita w progi Wasze ?yczy Maryla Pyczak z m??em

03-04-2015 23:38
Zdrowych i pogodnych ?wi??t Wielkanocnych - pe??nych wiary,nadziei i mi??o?ci, radosnego nastroju,serdeczny
ch spotka?? z najbli?szymi oraz Weso??ego Alleluja ?ycz?? Irena z Marianem U?miech

26-12-2014 21:30
Pierwsza gwiazdka na niebie b?yska,choinka iskrzy ??wiat??ami, niech szcz???cie, rado??? i zdrowie pozostan?? ca??y rok z Wami. Weso??ych ??wi??t i szcz???liwego Nowego Roku ?ycz? Pyczakowie

06-10-2014 17:37
Witam w gronie przyjació?

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Pogodnych ??wi??t Wielkanocnych 2015

Ró?neWeso??ego Alleluja to tradycyjne, z serca p??yn??ce ?yczenia, Wielkanoc bowiem to czas, gdy wszystko si?? zmienia ...


Niech ??wi??ta Wielkanocne przynios?? zdrowie, spokój i wzajemn?? ?yczliwo??? oraz nape??ni?? Wszystkich rado??ci?? i szcz????ciem!

Wybory Zarz?du

SpotkaniaUprzejmie informujemy wszystkich cz?onków ?migrodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ?e wybory sk?adu nowego Zarz?du odb?d? si? 11 lutego (?roda) o godz. 16:00 w kawiarni ?Ok-u. B?dzie to jednocze?nie inauguracja nowego cyklu kszta?cenia. Wszyscy zainteresowani maj? jeszcze ostatni? szans?, aby wst?pi? na Uniwersytet i zapisa? si? na wybrane zaj?cia.

Na Gwiazdk? 2014

Ró?ne

Pi?knych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, zdrowia, dostatku i spokoju, wielu ?ask i rado?ci w sercach, szcz??cia osobistego i rodzinnego oraz wszelkiej pomy?lno?ci w nadchodz?cym Nowym Roku 2015!
?yczy J. ?ysikowski

Nordic Walking w Trzebnicy

InformacjeUniwersytet III Wieku w Trzebnicy organizuje II Marsz” Nordic Walking Studentów UTW 2014”, którego celem jest zach?cenie do aktywno?ci sportowej, integracja ?rodowiska studenckiego, promocja czynnego sp?dzania wolnego czasu.

Inauguracja roku 2013/2014

Zaj?ciaNa pocz?tku pa?dziernika 2013 ?migrodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku (?UTW) w Zespole Placówek Kultury w ?migrodzie zainaugurowa? kolejny rok swojej dzia?alno?ci. Wszystkich s?uchaczy przywita?a szefowa, kol. Jadzia ?ukowska, a w podró? do Ziemi ?wi?tej zabra? nas ?ukasz.

Projekt „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora”

Ró?neOgólnopolska Federacja Stowarzysze? UTW w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 31 pa?dziernika 2013 r. realizuje projekt we wspó?pracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej pn."Nowoczesne finanse seniora". Osoby ch?tne mog? zg?asza? si? do p. Józefa ?ysikowskiego.

Zaj?cia grup komputerowych

Zaj?ciaRozpoczynamy drugi cykl kszta?cenia w ramach ?UTW. Grupy komputerowe spotykaj? si? w sali informatycznej Gimnazjum im. Macieja Rataja w poniedzia?ki, w godz. od 16:00 do 18:00.

Walne zebranie ?UTW

SpotkaniaZako?czy? si? dwuletni cykl kszta?cenia na ?migrodzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 30 stycznia 2013 r. mia?o miejsce ostatnie spotkanie jego obecnych cz?onków. Na spotkaniu w kawiarni ?migrodzkiego O?rodka Kultury oby?o wr?czenie certyfikatów i z?o?enie indeksów, a ca?o?? zwie?czy? s?odki pocz?stunek.

Co nam zosta?o z tych lat dwóch?

Ró?nePatrzcie Kochani jak czas szybko leci, min?? semestr I, II potem III. Dzisiaj zako?czenie semestru czwartego i tym samym I-ego cyklu akademickiego. Co nam zosta?o z tych lat dwóch?

Spotkanie w Baszcie

SpotkaniaWszystkich s?uchaczy ?UTW zapraszamy w dniu 5 grudnia 2012 r. (?roda) na spotkanie w ?migrodzkiej Baszcie. Pocz?tek o godz. 16:00.

Konferencja o Seniorach w Krzy?owej

InformacjeZespó? projektowy "Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzu? sieci wspó?pracy" zaprasza Pa?stwa do udzia?u w konferencji po?wi?conej roli dolno?l?skich Seniorów w rozwoju zarówno spo?ecznym, jak i gospodarczym regionu. Konferencja odb?dzie si? 28 listopada 2012 r. (?roda) w o?rodku konferencyjnym w Krzy?owej i jest w ca?o?ci finansowana z EFS.

Przeglądaj galerię

 • ardam
 • do?ynki
 • Andrzej
 • Danuta
 • krystyna
 • ziuta
 • Boczanowska
 • zgrupowanie
 • kasuj
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Wiosenne pszczo?y
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Smok 2
 • Smok 1
 • Baszta 2
 • Baszta 1
 • Kozaki i panny
 • Krysia i kozak
 • Na peda?!
 • Co one kombinuj??
 • Papierowe cude?ka
 • TAJ(N)A zbiórka
 • Inauguracja 2013/2014
 • Studentki i studenci
 • Prelekcja ?ukasza
 • Parkowy ?ó?w
 • Wirtualne robótki
 • Szukam wróbli
 • Jeszcze za wcze?nie na sen?
 • Ostatnie zaj?cia
 • Staw w parku
 • Jesienna kasztanowa aleja
 • przy komputerze
 • Spotkanie op?atkowo-noworoczne 2012
 • Spotkanie op?atkowo-noworoczne 2012
 • Spotkanie op?atkowo-noworoczne 2012
 • z4
 • 17.10.2012
 • Jadzia
 • i2
 • 17.10.2012
 • 17.10.2012
 • spotkanie w parku
 • Marysia M
 • Krystyna na zaj?ciach
 • Ziutka
 • Maria
 • Ela
 • halinka przy komputerze
 • Danka na Uniwersytecie
 • bozena
 • Ja?
 • dzidka
 • krysia
 • Jadwiga
 • Krysia
 • Marian i Mirka
 • marian
 • Dagmar
 • maryla
 • irena
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Zaj?cia w grupie drugiej
 • Druga grupa przed monitorami
 • Pierwsza grupa ?wiczy
 • Zaj?cia w pierwszej grupie

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
· Gar?? refleksji
· Jak oceniacie inicja...
Najciekawsze tematy
· Jak oceniacie ini... [18]
· Gar?? refleksji [0]
Wygenerowano w sekund: 0.10
152,699 unikalne wizyty